Dato for udgivelse
07 Oct 2011 10:12
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse

Rådet har ved gennemførelsesforornding (EU) Nr. 990/2011 offentliggjort i EU-tidende L 261 af 6. oktober 2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 10 90, 8712 00 30 00 og 8712 00 80 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 990/2011.

Forordningen træder i kraft den 7. oktober 2011.