Dato for udgivelse
04 Oct 2011 10:04
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075438
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indledning af fornyet undersøgelse på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og indførelse af registrering af import fra koreansk eksportør.

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 969/2011 offentliggjort i EU-tidende L 254 af 30. september 2011 indledt en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 400/2010 (om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1858/2005 på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 og 7312 10 98 13) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen  af tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea (KR), uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea) med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en koreansk eksportør ved at ophæve antidumpingtolden for importen fra denne eksportør, og om indførelse af registrering af importen fra denne eksportør.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 969/2011.

Forordningen trådte i kraft den 1. oktober 2011.