Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan det skattepligtige afkast opgøres.

Afsnittet indeholder: