Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan man opgør det skattepligtige afkast af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af skattepligtigt afkast (C.G.2.3.2.1)
  • Særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (C.G.2.3.2.2)
  • Særlige forhold for forsikringer med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse (C.G.2.3.2.3)
  • Investeringsafkast, tekniske hensættelser (C.G.2.3.2.4)
  • Midler i de ufordelte bonusreserver ved overgang til individbeskatning efter PAL (C.G.2.3.2.5)