Dato for udgivelse
16 Sep 2011 10:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-063376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 917/2011 offentliggjort i EU-tidende L 238 af 15. september 2011 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 10 00 00, 6907 90 20 00, 6907 90 80 00, 6908 10 00 00, 6908 90 11 00, 6908 90 20 00, 6908 90 31 00, 6908 90 51 00, 6908 90 91 00, 6908 90 93 00 og 6908 90 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endelige opkrævning af den midlertidge told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 917/2011.

Forordningen træder i kraft den 16. september 2011.