Dato for udgivelse
25 Aug 2011 11:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-178657
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Import af sælprodukter - EU-Kommissionen har meddelt, at fra 1. september 2011 anvendes der en ny certifikatkode i Toldtariffen for varer omfattet af Forordning 737/2010 vedr handlen med sælprodukter.


Import af sælprodukter

EU-Kommissionen har meddelt, at fra 1. september 2011 anvendes der nye koder i Toldtariffen for varer omfattet af Forordning 737/2010 vedr handlen med sælprodukter.

Fra 1. september vises i Toldtariffen restriktionerne vedr. handlen med sælprodukter med en toldordningskode 746 istedet for 465/475.

Følgende certifikatkoder kan anvendes i fortoldninger:

C679: Certifikat (sælprodukter)

C680: Skriftlig importanmeldelse og dokument, der beviser hvor produkterne er erhvervet.

Y032: Andre varer end de sælprodukter, som nævnt i Forordning (EU) nr. 737/2010 (EUT L216). Denne kode afløser certifikatkode C682.

For de nærmere regler henvises til forordning 737/2010