Dato for udgivelse
12 Aug 2011 11:19
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-177529
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ophævelse af udligningstolden på importen af visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 803/2011 offentliggjort i EU-tidende L 206 af 11. august 2011 ophævet udligningstolden på importen af visse bredspektrede antibiotika (toldtariffens pos. ex 2941 10 00 og ex 2941 90 00) med oprindelse i Indien (IN) og afsluttet proceduren vedrørende denne import efter en fornyet undersøgelse foretaget i henhold til artikel 18, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009.

For så vidt angår ophævelse af udligningstolden henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 803/2011.

Forordningen træder i kraft den 12. august 2011.