åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.17.2.3 Købe- og tegningsretter omfattet af LL § 28" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for udskydelse af beskatningstidspunktet ved købe- og tegningsretter, der er omfattet af LL § 28.

Afsnittet indeholder: