Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden forholder sig til overskydende lønindeholdte beløb.

Afsnittet indeholder:

  • Modregning i overskydende beløb.

Modregning i overskydende beløb

Overskydende beløb, der skyldes, at der er lønindeholdt et for stort beløb i forbindelse med indfrielse af gælden omfattet af lønindeholdelsen, kan anvendes til modregning i anden gæld, for hvilken der kunne være truffet afgørelse om lønindeholdelse. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 3.

Resterende beløb, som ikke kan modregnes udbetales til skyldneren.

►Bemærk, at regulering af overskydende beløb fra en lønindeholdelse tidligere har været reguleret ved gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 7. Bestemmelsen er ophævet ved § 1, nr. 11 i lov nr. 331 af 28. marts 2023 i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mv., fordi bestemmelsen er vurderet overflødig pga. gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 3. ◄

Se nærmere om beløb modtaget i forbindelse med en indsats i afsnit G.A.2.3 Dækningsrækkefølge.