Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag

Regelgrundlag

Det månedlige afdrag til betaling af gælden opgøres på baggrund af skyldnerens og dennes ægtefælles månedlige nettoindkomst med fradrag af følgende udgifter:

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Nettoindkomsten opgøres separat for skyldneren og dennes ægtefælle. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 19.

Det månedlige afdrag kan ikke overstige skyldnerens nettoindkomst opgjort efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 19. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 3.