Indhold

Dette afsnit handler om sager, hvor virksomhedens krav overstiger 500.000 kr., og sager, hvor virksomheden fravælger den skematiske tabsprocent.

Se om opgørelse med skematisk tabsprocent i afsnit A.A.15.3.

I disse sager skal der som hidtil ske en konkret vurdering i den enkelte sag. Det vil sige, at der skal fremskaffes virksomhedsspecifikke oplysninger til vurdering af det reelle økonomiske tab, således at der kan ske afkortning med beløb, der måtte være overvæltet til næste omsætningsled. Se herom i afsnit A.A.15.1.

I disse sager sker der ingen lettelser af byrderne for virksomhederne eller SKAT. Det betyder, at der heller ikke kan ske udbetaling af de første 25.000 kr af kravet uden afkortning grundet eventuel overvæltning.