Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter afdragsordninger overfor fysiske personer og hvilke omstændigheder, der skal tages højde for.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomstbegrebet (G.A.3.1.1.1.2.1
  • Tabeltræk efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 1 (G.A.3.1.1.1.2.2)
  • Betalingsevnevurdering efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 6 (G.A.3.1.1.1.2.3)
  • Kulanceaftale efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 11 (G.A.3.1.1.1.2.4).