åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Næsten alle fordringer, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, kan omfattes af en afdragsordning, men der gælder forskellige regler og betingelser, når restanceinddrivelsesmyndigheden indgår afdragsordninger med henholdsvis personer og med virksomheder. Dette afsnit beskriver regler og fremgangsmåder, når restanceinddrivelsesmyndigheden vil fastsætte/tiltræde en afdragsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Afdragsordninger for personer (G.A.3.1.1.1)
  • Afdragsordninger for virksomheder (G.A.3.1.1.2)
  • Særlige forhold vedrørende udlæg, når skyldner har indgået en afdragsordning (G.A.3.1.1.3)

For klager se afsnit G.A.2.2.