Dato for udgivelse
30 Jun 2011 11:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-119271
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 627/2011  offentliggjort i EU-tidende L169 af 29. juni 2011 indført en midlertidig antidumping på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål, undtagen rør forsynet med fittings, af den art der anvendes til ledninger til gasser eller væsker , til anvendelse i civile luftfartøjer, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, 7304 49 99 og ex 7304 90 00 (Taric kode 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 og 7304 90 00 91), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten. i forodning EU Nr. 627/2011

Denne forordning træder i kraft 30. juni 2011.