Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser, behandlers efter retningslinjerne i SKM2018.349.SKTST. Se afsnittet klage over sagsbehandlingen i afsnit A.A.10.1.2 Særlige klageregler.

Eksempler på klager, der ikke skal behandles efter retningslinjerne:

  • Fordringshavers klage over manglende inddrivelse af fordringshaver fordringer
  • Klage over sagsbehandlingstiden
  • Videregivelse af fortrolige oplysninger.