Indhold

Dette afsnit omhandler de sager, hvor klageadgangen er fogedretten.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke sager behandles i fogedretten? (G.A.2.2.3.1)
  • Restanceinddrivelsesmyndighedens sagsbehandling i forbindelse med fogedretssager (G.A.2.2.3.2)
  • Sagsbehandlingen i fogedretten (G.A.2.2.3.3).