Indhold

Dette afsnit handler om de inddrivelsessager, der kan behandles i Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke sager behandles i Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen? (G.A.2.2.2.1)
  • Indgivelse af klage og restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af klagen (G.A.2.2.2.2)
  • Sagsbehandlingen i Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten (G.A.2.2.2.3).