åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver klageinstanserne på inddrivelsesområdet og restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af klager.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag for klager (G.A.2.2.1)
  • Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (G.A.2.2.2)
  • Fogedretten (G.A.2.2.3)
  • Sondringen mellem afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed (G.A.2.2.4)
  • Klager over Skatteforvaltningens sagsbehandling (G.A.2.2.5)
  • Indsigelser over manglende rykkerprocedure og underretning (G.A.2.2.6).