Indhold

Dette afsnit beskriver den lovbestemte snitflade mellem opkrævning og inddrivelse, der blev indført med lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, og som er ført videre i gældsinddrivelsesloven.

Afsnittet indeholder:

  • Kompetenceforholdet mellem fordringshaver og restanceinddrivelsesmyndigheden (G.A.1.2.1)
  • Opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet (G.A.1.2.2)

Se også

Læs mere om opkrævningsarbejdet i afsnit A.D.2.1 Opgaver og kompetencer i forbindelse med opkrævningsarbejdet.