Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke aktiver skyldner kan siges at eje, og om der, når aktivet er identificeret som skyldners, gælder særlige regler og forhold, når pantefogeden vil foretage udlæg i aktivet som sikkerhed for gælden.

Afsnittet indeholder: