Dato for udgivelse
28 Jun 2011 13:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-151686
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Afslutning af udløbsundersøgelse og fornyet undersøgelse (ny eksportør) af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rådet har ved forordning (EU) nr. 616/2011 afsluttet udløbsundersøgelsen og den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af kemisk agglomererede, ubrændte magnesiasten, hvis magnesiakomponent indeholder mindst 80 % MgO, også med indhold af magnesit, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 6815 91 00 og ex 6815 99 00, ophæves, og proceduren vedrørende denne import afsluttes.

Den endelige antidumpingtold, der er betalt eller bogført i henholdt til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) 1659/2005 ved import af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som overgår til fri omsætning fra den 14. oktober 2010, godtføres eller indrømmes fritagelse.

Anmodning om godtgørelse eller fritagelse skal indsendes til SKAT.

For så vidt angår godtgørelse eller fritagelse henvises til teksten i forordning (EU) 616/2011.

Forordningen trådte i kraft 26. juni 2011.