Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Inddrivelsesrenten, gebyrer, retsafgift ved udlæg, andre retsafgifter og omkostninger (G.A.2.1
  • Klager (G.A.2.2)
  • Dækningsrækkefølge (G.A.2.3)
  • Forældelse af fordringer under inddrivelse (G.A.2.4)
  • Retskraftvurderingsrækkefølgen efter § 50 (G.A.2.5)
  • Udbetalinger, renter og frister (G.A.2.6)
  • Rentegodtgørelse (G.A.2.7).