Dato for udgivelse
28 Jun 2011 11:43
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-136968
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Certifikatkode ved angivelse af varer fra Korea til præferencetold.


Den 1. juli 2011 træder EU's handelsaftale med Korea i kraft - jvf også SKATs nyhedsbrev af 24. juni 2011.

Der er i forbindelse med denne aftale oprettet en certifikatkode N862, som skal anvendes som "præferencedokumentation" i rubrik 44.4 i toldsystemet, for varer man ønsker fortoldet under frihandelsaftalen med Korea.