Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligt vedrørende vederlag i form af aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der ikke er omfattet af LL § 7 P.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Købe- og tegningsretter omfattet af LL § 28
  • Købe- og tegningsretter, der ikke er omfattet af LL § 28
  • Aktietildelinger.

Regel

Hvis et selskab tildeler sine medarbejdere m.fl. aktier, eller købe- eller tegningsretter til aktier, skal selskabet oplyse værdien til skattemyndighederne. Se SIL § 5.

Indkomsten er B-indkomst.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.3.10 om selskabets indberetningspligt, når vederlaget er omfattet af LL § 7 P.

Købe- og tegningsretter omfattet af LL § 28

Indberetningspligten påhviler det selskab, der har ydet købe- eller tegningsretten. Er købe- eller tegningsretten ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det danske arbejdsgiverselskab, påhviler indberetningspligten det danske arbejdsgiverselskab, hvor den pågældende var ansat på ydelsestidspunktet. Se SIL § 5, stk. 2, nr. 5.

Værdien opgøres på udnyttelses- henholdsvis afståelsestidspunktet.

Købe- og tegningsretter, der ikke er omfattet af LL § 28

Indberetningspligten påhviler det selskab, der har ydet købe- eller tegningsretten. Er købe- eller tegningsretten ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det danske arbejdsgiverselskab, påhviler indberetningspligten det danske arbejdsgiverselskab, hvor den pågældende var ansat på ydelsestidspunktet. Se SIL § 5, stk. 2, nr. 6.

Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet.

Aktietildelinger

Indberetningspligten påhviler det selskab, der har ydet aktier eller anparter. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det danske arbejdsgiverselskab, påhviler indberetningspligten det danske arbejdsgiverselskab, hvor den pågældende var ansat på ydelsestidspunktet. Se SIL § 5, stk. 2, nr. 6.

Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet.