Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen i LL § 7 H om, at der er en beløbsgrænse på 10 pct. af medarbejderens årsløn.

 Afsnittet indeholder: