Indhold

Dette afsnit handler om de særlige betingelser, der er for, at medarbejderaktier kan omfattes af LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, om favørkursaktier.

 Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.8.4 om de generelle betingelser.