åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.17.1 Medarbejderaktier omfattet af LL § 16" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af medarbejderaktier, der er omfattet af LL § 16.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om beskatning af medarbejderaktier omfattet af LL § 16 (C.A.5.17.1.1)
  • Køb af medarbejderaktier til indre værdi eller anden favørkurs (C.A.5.17.1.2).