Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af medarbejderaktier, der er omfattet af LL § 16.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om beskatning af medarbejderaktier omfattet af LL § 16 (C.A.5.17.1.1)
  • Køb af medarbejderaktier til indre værdi eller anden favørkurs (C.A.5.17.1.2).