Dette afsnit beskriver FIFO-princippet i KGL § 26, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

 • FIFO-princip for personer og dødsboer, der ikke driver næring med finansiering  
 • FIFO-princip for gæld udstedt på samme vilkår af samme udsteder  
 • "Samme vilkår"  
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

FIFO-princip for personer og dødsboer, der ikke driver næring med finansiering

Der gælder et FIFO-princip for personer, der ikke driver næring med finansiering. Se KGL § 26, stk. 4.

Efter FIFO-princippet anses de først erhvervede fordringer for de først afståede.

FIFO-princippet gælder for

 • fordringer inden for samme fondskode, der er registreret i en værdipapircentral
 • fordringer, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder

Reglen gælder for afståelser den 27. januar 2010 eller senere.

For personer og dødsboer, som har fordringer den 26. januar 2010, der bliver omfattet af FIFO-princippet, og som var omfattet af de hidtil gældende KGL § 26, stk. 2 eller 3 (sortstemplede fordringer eller fordringer i fremmed valuta) gælder, at disse fordringer anses for erhvervet den 26. januar 2010 til den gennemsnitlige anskaffelsessum for disse fordringer.

FIFO-princippet betyder for beholdninger af obligationer (inden for samme fondskode) erhvervet før den 27. januar 2010, og som efter de hidtil gældende regler var blåstemplede og derfor kunne afstås skattefri, at disse obligationer anses for afstået før obligationer inden for den samme fondskode erhvervet efter den 27. januar 2010 eller senere. Gevinst på beholdninger af blåstemplede obligationer er skattefri, og tab kan ikke fradrages.

Se også

Se også afsnit C.B.1.7.1 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer for personer om FIFO-princippet.

FIFO-princip for gæld udstedt på samme vilkår af samme udsteder

FIFO-princip gælder for:

...med;

 • Personer og dødsboer, der ikke er næringsdrivende med finansiering
 • Fordringer, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder

Se KGL § 26, stk. 5, 2. pkt.

Efter FIFO-princippet anses de først påtagne låneforpligtelser for de først indfriede.

FIFO-princippet gælder for

 • gæld, der er udstedt på samme vilkår
 • af samme udsteder.

Reglen gælder for afståelser den 27. januar 2010 eller senere.

For personer og dødsboer, som har gæld den 26. januar 2010, der bliver omfattet af FIFO-princippet, og som var omfattet af den hidtil gældende KGL § 26, stk. 3 (gæld i fremmed valuta) gælder, at denne gæld anses for påtaget den 26. januar 2010 til den gennemsnitlige anskaffelsessum for denne gæld.

Se også

Se også om FIFO-princippet i afsnit

 • C.B.1.7.2 Opgørelse af gevinst og tab på gæld for personer
 • C.B.1.7.4 Opgørelse af gevinst og tab på gæld for selskaber.

"Samme vilkår"

To eller flere fordringer i samme valuta anses for udstedt på ens vilkår, når der er identitet med hensyn til valuta, rente og løbetid TfS 1999, 192 (DEP).

Euro-deltagende landes nationale valutaer anses for én og samme valuta. Se TfS 1999, 172 (DEP).

En valutakonto anses for en fordring i fremmed valuta.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

TfS 1999, 192 (DEP)

Departementet udtaler, at det som hovedregel kan siges, at to eller flere fordringer i fremmed valuta er udstedt på samme vilkår, når valuta, rente og løbetid er identiske.

 

TfS 1999, 172 (DEP)

En euro-redenominering i danske kroner er en afståelse og stiftelse af en ny fordring, idet der i denne situation ændres valuta.

Euro-deltagende landes nationale valutaer anses for én og samme valuta.