Indhold

Dette afsnit indeholder en definition af, hvad der forstås ved fødevarer i relation til afgiften.

Definition: Fødevarer

Afgiften omfatter kun fødevarer, hvilket vil sige fødevarer, der er egnet til menneskeføde. Med andre ord er fødevarer anvendt til andre formål ikke afgiftspligtige. Det kan fx være formål som:

  • Dyrefoder
  • Drivmiddel
  • Kosmetik.

Tilsætningsstoffer

Tilsætningsstoffer er ikke omfattet af afgiften.

Et tilsætningsstof anvendes ikke som en selvstændig fødevare og er i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer defineret som:

»ethvert stof, der normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en karakteristisk ingrediens i fødevarer, hvad enten det har næringsværdi eller ej, og som, hvis det bevidst tilsættes fødevarer med et teknologisk formål i forbindelse med fremstillingen, forarbejdningen, tilberedningen, behandlingen, emballeringen, transporten eller opbevaringen, resulterer i, eller med rimelighed forventes at resultere i, at det eller dets biprodukter direkte eller indirekte bliver en bestanddel af de pågældende fødevarer.«

Se Fødevarestyrelsens bekendtgørelse og vejledning om "Tilsætningsstoffer", som findes på www.fvst.dk. Tilsætningsstoffer bruges i fødevarer for at opnå en bestemt virkning som:

  • Farvning
  • Konservering
  • Konsistensmiddel
  • Fortykningsmiddel
  • Skumdæmpningsmiddel
  • Overfladebehandlingsmiddel mv.

Andre varer

Fødevarer der anvendes i kosttilskud, vitaminpiller, medicin og lignende regnes heller ikke for at udgøre fødevarer, som er omfattet af fedtafgiftsloven.

Afgiftspligtige fødevarer fx madolie, der er anvendt som proceshjælpemiddel til smøring af en klinge, som skærer brød i skiver, er ikke afgiftspligtige.

Bemærk

Fødevarer, der har været anvendt til fremstilling af en anden fødevare og efterfølgende anvendes til et andet formål end fremstilling af fødevarer, er omfattet af afgiften. Det skyldes, at fødevaren har været anvendt til sit primære formål (fremstilling af en fødevare) og den sekundære anvendelse er derfor uden betydning for afgiften.

Eksempel

En virksomhed anvender olie til friturestegning. Efterfølgende opsamler og sælger virksomheden olien til en anden virksomhed, der fremstiller dyrefoder. Der er afgift på olien til friturestegningen, og der er ikke mulighed for afgiftsgodtgørelse ved den efterfølgende anvendelse.