Fedtafgiften (afgift af mættet fedt i visse fødevarer) blev indført ved lov nr. 247 af 30. marts 2011 og trådte i kraft den 1. oktober 2011.

Afgiften er ophævet med virkning fra 1. januar 2013 ved lov nr. 1395 af 23. december 2012. Se også nyhedsbrev af 20. december 2012.

Reglerne om fedtafgift er beskrevet i tidligere udgaver af den juridiske vejledning - senest i den juridiske vejledning 2012-2