Indhold

Dette afsnit beskriver kapitalafkastordningen for aktier og anparter.

Afsnittet indeholder: 

  • Generelt om kapitalafkastordningen for aktier og anparter (C.C.5.4.1
  • Betingelser for at anvende ordningen (C.C.5.4.2)
  • Beregning af kapitalafkast (C.C.5.4.3)