Indhold

Dette afsnit beskriver samspillet mellem virksomhedsordningen og reglerne om skatteloftet.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Reglens betydning for virksomhedsordningen.

Resumé

Når en selvstændig bruger virksomhedsordningen, skal overskuddet fra virksomheden først indgå i beregningen af nedslag for skatteloftet, når overskuddet bliver overført til endelig beskatning hos den selvstændige.

Regel

Der er loft over, hvor høj beskatningsprocenten af personlig indkomst må være. Hvis summen af skatteprocenterne for

  • bundskat
  • topskat
  • den kommunale skatteprocent

overstiger 52,07 pct. (2024), skal topskatten af personlig indkomst nedsættes med forskellen (skatteloft I). Se PSL § 19, stk. 1.

Der også et loft over, hvor høj beskatningsprocenten af kapitalindkomst må være. Hvis summen af skatteprocenterne for

  • bundskat,
  • topskat
  • den kommunale skatteprocent

overstiger 42 pct. skal topskatten af kapitalindkomst nedsættes med forskellen (skatteloft II). Se PSL § 19, stk. 2.

Reglens betydning for virksomhedsordningen

Overskuddet fra en virksomhed under virksomhedsordningen indgår først i beregningen af nedslag for skatteloftet, når det er overført fra virksomheden til endelig beskatning hos den selvstændige.

Beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat indgår først i beregningen af nedslag for skatteloftet, når det bliver overført til endelig beskatning som personlig indkomst hos den selvstændige.