Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for påligning, opkrævning, hæftelse mv. for virksomhedsskat, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Virksomhedsskat betales forud for andre foreløbige skatter.

Resumé

Påligning og opkrævning af virksomhedsskat følger bestemmelserne i kildeskatteloven.

Regel

Virksomhedsskatten er omfattet af kildeskattelovens regler om

  • opkrævning af indkomstskat mv. i afsnit 5. Se VSL § 21
  • hæftelse og inddrivelse af skatter i afsnit 7. Se VSL § 22.

Virksomhedsskat betales forud for andre foreløbige skatter

Virksomhedsskatten anses for betalt før andre skatter, der bliver fastsat foreløbigt.

Når der er forskudsregistreret et opsparet overskud, vil virksomhedsskatten blive opkrævet sammen med de øvrige forskudsskatter.

Den betalte foreløbige virksomhedsskat indgår sammen med de øvrige forskudsskatter ved beregningen af restskat eller overskydende skat, hvis

  • den betalte foreløbige virksomhedsskat overstiger den virksomhedsskat, der faktisk er pålignet for indkomståret, eller
  • den selvstændige har valgt ikke at bruge virksomhedsordningen for indkomståret.

En overskydende skat betales tilbage til den selvstændige.