Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der skal ske med et opsparet overskud, når en virksomhed i virksomhedsordningen går konkurs.

Regel

Virksomhedsordningen kan ikke benyttes, hvis virksomhedens indkomst bliver konkursindkomst.

Hvis den selvstændige har opsparet overskud, bliver den indbetalte virksomhedsskat af indestående på konto for opsparet overskud endelig. Se VSL § 15 b, stk. 2. Det betyder, at et eventuelt opsparet overskud ikke skal tvangshæves i forbindelse med, at den selvstændige træder ud af virksomhedsordningen. Det opsparede overskud bliver derfor ikke beskattet som personlig indkomst.

Se også