Indhold

Dette afsnit indeholder en generel beskriver af reglerne om kapitalafkast, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om kapitalafkast.

Generelt om kapitalafkast

Ved kapitalafkast forstås den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændiges investering i virksomheden ved årets start.

Kapitalafkastet er en del af virksomhedens skattepligtige resultat, og skal beskattes som kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen, medmindre det bliver opsparet eller hævet som personlig indkomst.

Hvis overskudsdisponeringen giver mulighed for det, kan kapitalafkastet spares op i virksomheden. Opsparet kapitalafkast bliver beskattet som personlig indkomst, når det bliver overført til privatøkonomien i hæverækkefølgen.

Indgår der finansielle aktiver i kapitalafkastgrundlaget, kan den del af kapitalafkastet, der vedrører de finansielle aktiver, ikke spares op, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med virksomheden (varedebitorer mv.). Se VSL § 4, stk. 1.

Den selvstændige kan vælge at medregne en del af det kapitalafkast, der ikke er sparet op i virksomheden, til den personlige indkomst. Der kan højst medregnes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010 niveau) - 54.500 kr. i 2022 og 56.100 kr. i 2023 til den personlige indkomst. Se VSL § 23 a.