Indhold

Dette afsnit beskriver hæverækkefølgen ved overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser.

Hovedregel

Overførsel af værdier fra virksomheden til den selvstændige anses for foretaget i en bestemt rækkefølge, også kaldet hæverækkefølgen. Det skyldes, at der skattemæssigt er forskel på, om man overfører virksomhedsoverskud, indskud eller beløb ud over indskud. Se VSL § 5.

Overskud af virksomhed skal enten beskattes som kapitalindkomst eller personlig indkomst, mens der ikke skal ske beskatning af beløb, der er overført fra indskudskontoen.

Hvis der er overført beløb ud over indeståendet på indskudskontoen, er det udtryk for et privat lån i virksomheden. Der skal i dette tilfælde beregnes rentekorrektion. Se VSL § 11, stk. 1. Endvidere kan der ikke foretages foreløbig beskatning efter VSL § 10, stk. 2, jf. VSL § 11, stk. 4.

Hæverækkefølgen er følgende:

 • Hensættelser til senere hævning i form af
  • kapitalafkast, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er overført til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema. Se VSL § 7
  • resterende overskud, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er overført til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema. Se VSL § 10, stk. 1,
 • Overskud i det pågældende år fordelt på
  • årets kapitalafkast, der overføres til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema, og kapitalafkast, der medregnes som personlig indkomst. Se VSL §§ 7 og 23 a,
  • årets resterende overskud. Se VSL § 10, stk. 1,
 • Opsparet overskud fra tidligere indkomstår
 • Indestående på indskudskontoen.

Se også

Se også afsnit

Undtagelser

Hæverækkefølgen omfatter ikke rentekorrektion og beløb, der bliver brugt til dækning af virksomhedsskat.

Rentekorrektion indgår ikke i hæverækkefølgen

Der kan blive tale om rentekorrektion, hvis der er overført værdier fra virksomheden til den selvstændige ud over de overførsler, der er nævnt i VSL § 5, stk. 1. Rentekorrektionen indgår ikke i hæverækkefølgen. Se VSL § 5, stk. 2.

Reglerne om rentekorrektion er fastsat i VSL § 11.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.11 om rentekorrektion.

Beløb til dækning af virksomhedsskat går forud for hæverækkefølgen

Hæverækkefølgen omfatter ikke beløb, der er overført fra virksomheden til den selvstændige til dækning af virksomhedsskat. Se VSL § 5, stk. 3. Det betyder, at beløbet overføres forud for hæverækkefølgen efter VSL § 5, stk. 1.

Hævninger til dækning af virksomhedsskat er nærmere omtalt i afsnit C.C.5.2.7.3 om den udvidede hæverækkefølge.