Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af ægtefæller, når den ene ægtefælle ejer virksomheden, og den anden driver den.

Regel

Når den ene ægtefælle ejer virksomheden, og den anden ægtefælle driver den, skal beskatning af virksomhedens indkomst ske hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Se KSL § 25 A, stk. 1.

Ejeren af virksomheden skal dog altid medregne et eventuelt kapitalafkast, der ikke er opsparet i virksomheden, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KSL § 25 A, stk. 2.

Den af ægtefællerne, der driver virksomheden, skal medregne et eventuelt resterende overskud som personlig indkomst.

Hvis ægtefællen driver andre virksomheder, skal alle ægtefællens virksomheder behandles som én virksomhed i forhold til virksomhedsordningen. Se VSL § 2, stk. 3.