åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ægtefællerne driver hver sin virksomhed (C.C.5.2.4.1)
  • Virksomhed ejet af den ene ægtefælle og drevet af den anden (C.C.5.2.4.2)
  • Fælles ejet og fælles drevet virksomhed (C.C.5.2.4.3)
  • Overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller (C.C.5.2.4.4)