Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for blandet benyttede aktiver, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Regel

Andre blandet benyttede aktiver end dem, der er nævnt i de foregående afsnit, kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Se VSL § 1, stk. 3.

Stiller en selvstændig sådan et blandet benyttet aktiv til rådighed for virksomheden, kan virksomheden godtgøre udgifterne ved brugen af aktivet.

Godtgørelsen er en driftsudgift i virksomheden.

Godtgørelsen er en hævning i virksomheden, og sker uden om hæverækkefølgen. Den modtagne godtgørelse skal medregnes til den skattepligtige personlige indkomst, og omkostninger ved den erhvervsmæssige brug kan fratrækkes i den personlige indkomst.

Når den selvstændige benytter reglerne om mellemregningskontoen, kan godtgørelsen alternativt bogføres på denne.

Se også

Se også afsnit