Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for blandet benyttede aktiver, der kan indgå i virksomhedsordningen, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit I.

Regel

Et blandet benyttet aktiv er et aktiv, som benyttes både til erhvervsmæssige og til private formål.

Som hovedregel indgår blandet benyttede aktiver ikke i virksomhedsordningen. Se VSL § 1, stk. 3, 1. pkt.

Der er fastsat særlige regler i virksomhedsskatteloven om behandlingen af visse blandet benyttede aktiver.

De særlige regler gælder for blandet benyttede

  • ejendomme
  • biler og ladestandere
  • telefoner, datakommunikationsforbindelser, computere med tilbehør

Disse aktiver kan eller skal helt eller delvist indgå i virksomhedsordningen efter den selvstændiges frie valg. Se VSL § 1, stk. 3, 2.-5. pkt.

Reglerne om blandet benyttede aktiver er nærmere omtalt i afsnittene: