Indhold

Dette afsnit beskriver virksomhedsordningen, når en virksomheds indkomst bliver konkursindkomst.

Regel

Konkursindkomst kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Se VSL § 1, stk. 1, 3. pkt.

Bemærk

Den virksomhedsskat, der tidligere er betalt, bliver endelig, når en virksomheds indkomst bliver konkursindkomst. Se VSL § 15 b, stk. 2. Et eventuelt opsparet overskud skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende erklæres konkurs, får det ikke betydning for en eventuel ægtefælles mulighed for at anvende virksomhedsordningen på sin egen selvstændige erhvervsvirksomhed, som han eller hun ejer og driver. Ægtefællens virksomheder kan fortsat indgå i virksomhedsordningen.

Se også

Se også afsnit