åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.5.2.2 Hvem kan anvende ordningen og hvad anvendes den på?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om: