åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen, herunder konjunkturudligning, kapitalafkastordningen for aktier og udligningsordningen for kunstnere.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomhedsskatteloven og de enkelte ordninger i loven (C.C.5.1)
  • Virksomhedsordningen (C.C.5.2)
  • Kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen (C.C.5.3)
  • Kapitalafkastordningen for aktier og anparter (C.C.5.4)
  • Udligningsordningen for kunstnere (C.C.5.5).