Indhold

Dette afsnit beskriver historikken for den ophævede regel om frigørelsesafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Historik
  • Henvisning
  • Muligheden for at få henstand med betaling af frigørelsesafgiften.

Historik

I perioden fra 1970 til og med den 31. december 2003 blev en ejendom pålagt frigørelsesafgift, hvis den blev overført fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Se den dagældende frigørelsesafgiftslov, lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1992.

Bemærk

Bestemmelsen er ophævet, så ejendomme, der er overført fra landzone til byzone eller sommerhusområde den 1. januar 2004 eller senere, ikke pålægges frigørelsesafgift. Se lov nr. 458 af 9. juni 2004 § 6 og § 19, stk. 4 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven.

Henvisning

De regler, der tidligere var gældende for påligning af frigørelsesafgift, fremgår af LV, Erhvervsdrivende 2004-2, afsnit E.J.4.

Muligheden for at få henstand med betaling af frigørelsesafgiften.

Der var mulighed for at få henstand med betalingen af frigørelsesafgiften. Se frigørelsesafgiftsloven, § 6 i lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1992.