Indhold

Dette afsnit indeholder eksempler på opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste.

Afsnittet indeholder:

  • Beregningseksempel 1: Helsalg (ejendom erhvervet efter 1993). EBL § 5, stk. 4
  • Beregningseksempel 2: Helsalg (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 4, jf. stk. 8
  • Beregningseksempel 3: Helsalg og tilkøb af jord (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 2, 4, 5 og 8
  • Beregningseksempel 4: Delsalg (ejendom erhvervet efter 1993). EBL § 5, stk. 5
  • Beregningseksempel 5: Delsalg (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 6, jf. stk. 8
  • Beregningseksempel 6: Delsalg og salg af restejendom (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 2, 4, 5, 6 og 8
  • Beregningseksempel 7: Delsalg og indeksering (ejendom erhvervet efter 1993). EBL § 5 stk. 5, jf. stk. 7
  • Beregningseksempel 8: Helsalg og genanbringelse (ejendom erhvervet efter 1993). EBL § 6 A.

Bemærk

I eksemplerne er der set bort fra reglerne om 10.000 kr.-tillæg til anskaffelsessummen og eventuelt bundfradrag ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste. Det gælder dog ikke eksempel 2, 3 og 6, hvor der er medtaget 10.000 kr.-tillæg.

Beregningseksempel 1: Helsalg (ejendom erhvervet efter 1993). EBL § 5, stk. 4

Eksemplet viser et helsalg:

Anskaffelsessum

 

2.000.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig sådan:

   

Grund

 

750.000 kr.

Driftsbygninger

 

900.000 kr.

Stuehus

 

350.000 kr.

I alt

 

2.000.000 kr.

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

 

1.650.000 kr.

     

Afskrivningsgrundlag

 

900.000 kr.

Afskrivninger

 

-360.000 kr.

Nedskreven værdi

 

540.000 kr.

     

Salgssum

 

2.300.000 kr.

Salgssummen fordeler sig sådan:

   

Grund

 

900.000 kr.

Driftsbygninger

 

850.000 kr.

Stuehus

 

550.000 kr.

Salgssum eksklusiv stuehus

 

1.750.000 kr.

     

Genvundne afskrivninger

   

Salgssum for driftsbygninger

 

850.000 kr.

Nedskreven værdi

 

-540.000 kr.

Fortjeneste (genvundne afskrivninger)

 

310.000 kr.

     

(Ikke-genvundne afskrivninger

360.000 kr. - 310.000 kr.)

 

50.000 kr.

     

Fortjeneste på ejendommen

   

Salgssum

 

1.750.000 kr.

Anskaffelsessum

1.650.000 kr.

 

Ikke-genvundne afskrivninger

-50.000 kr.

-1.600.000 kr. 

Fortjeneste til beskatning

 

150.000 kr.

Beregningseksempel 2: Helsalg (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 4, jf. stk. 8

Eksemplet viser et helsalg ved salg i 2023: 

Anskaffelsessum (indgangsværdi):

   

Ejendomsværdien pr. 1.jan. 1993 

 

1.700.000 kr.

10 pct.-tillæg

 

170.000 kr.

Ejendomsværdien pr. 1. jan. 1996

2.130.000 kr.

 

Tillæg som følge af halvdelsreglen

 

130.000 kr.

Samlet indgangsværdi

 

2.000.000 kr.

     

Ejendomsværdien pr. 1. jan. 1993 er fordelt sådan:

   

Grundværdi

 

425.000 kr.

Stuehusværdi

 

510.000 kr.

Teknisk værdi (driftsbygninger)

650.000 kr.

 

Tillægsparcelværdi/forskelsværdi

 

765.000 kr.

I alt

 

1.700.000 kr.

     

Den samlede indgangsværdi fordeles på grundlag af vurderingen pr. 1. jan. 1993 sådan:

   

Grundværdi

 

500.000 kr.

Stuehusværdi

 

600.000 kr.

Tillægsparcelværdi

 

900.000 kr.

I alt

 

2.000.000 kr.

     

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

   

Grund

 

500.000 kr.

Tillægsparcelværdi

 

900.000 kr.

I alt

 

1.400.000 kr.

     

Afskrivningsgrundlag driftsbygninger

 

600.000 kr.

Afskrivninger til og med den 31. december 1992

 

-250.000 kr.

Afskrivninger fra og med den 1. januar 1993

 

-300.000 kr.

Nedskreven værdi før salg af ejendommen

 

50.000 kr.

     

Opgørelse af fortjeneste i 2023 ved salg af hele ejendommen:

   
     

Salgssum i 2023 fordeler sig sådan:

   

Grund 

 

10.000.000 kr.

Stuehus

 

1.500.000 kr.

Driftsbygninger

 

500.000 kr.

     

Opgørelse af genvundne/ikke genvundne afskrivninger

   

Salgssum for driftsbygninger

 

500.000 kr.

Nedskreven værdi før salget

 

-50.000 kr.

Genvundne afskrivninger til beskatning

 

450.000 kr.

     

Samlede skattemæssige afskrivninger på driftsbygninger

 

550.000 kr.

Heraf beskattes som genvundne afskrivninger

 

-450.000 kr.

Ikke genvundne afskrivninger til ejendomsavanceopgørelsen

 

100.000 kr.

     

Salgssum for grund og driftsbygninger

 

10.500.000 kr.

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

1.400.000 kr.

 
     

10.000 kr.-tillæg 1993-2022

300.000 kr.

 
     

Ikke genvundne afskrivninger fra 1. januar 1993:

100.000 kr. x 300.000 kr./550.000 kr.

-54.545 kr.

 
     

Reguleret anskaffelsessum

 

1.645.455 kr.

Fortjeneste til beskatning

 

8.854.545 kr.

Beregningseksempel 3: Helsalg og tilkøb af jord (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 2, 4, 5 og 8

Landbrugsejendom på 53 ha med stuehus erhvervet før 1993. Halvdelsregel som anskaffelsessum.

Tilkøb af 20 ha jord i 1995 for 600.000 kr. Hele ejendommen sælges i 2023. Stuehuset kan sælges skattefrit, da betingelserne i EBL § 9, stk. 1, er opfyldte.

I eksemplet er der set bort fra indekseringsreglen og bundfradragsreglen.

Eksemplet viser helsalg efter tilkøb af jord:

Anskaffelsessum (indgangsværdi):

   

Ejendomsværdien pr. 1.jan. 1993 (stuehus 53 ha)

 

1.700.000 kr.

10 pct.-tillæg

 

170.000 kr.

Ejendomsværdien pr. 1. jan. 1996 (stuehus 73 ha)

2.830.000 kr.

 

Tillæg som følge af halvdelsreglen

 

480.000 kr.

Samlet indgangsværdi

 

2.350.000 kr.

     

Ejendomsværdien pr. 1. jan. 1993 er fordelt sådan:

   

Grundværdi

 

425.000 kr.

Stuehusværdi

 

510.000 kr.

Teknisk værdi (driftsbygninger)

650.000 kr.

 

Tillægsparcelværdi/forskelsværdi

 

765.000 kr.

I alt

 

1.700.000 kr.

     

Den samlede indgangsværdi fordeles på grundlag af vurderingen pr. 1. jan. 1993 sådan:

   

Grundværdi

 

587.500 kr.

Stuehusværdi

 

705.000 kr.

Tillægsparcelværdi

 

1.057.500 kr.

I alt

 

2.350.000 kr.

     

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

   

Grund

 

587.500 kr.

Tillægsparcelværdi

 

1.057.500 kr.

I alt

 

1.645.000 kr.

     

Afskrivningsgrundlag driftsbygninger

 

600.000 kr.

Afskrivninger til og med den 31. december 1992

 

-250.000 kr.

Afskrivninger fra og med den 1. januar 1993

 

-300.000 kr.

Nedskreven værdi før salg af ejendommen

 

50.000 kr.

     

Opgørelse af fortjeneste i 2023 ved salg af hele ejendommen:

   
     

Salgssum i 2023 fordeler sig sådan:

   

Grund (73 ha)

 

10.000.000 kr.

Stuehus

 

1.500.000 kr.

Driftsbygninger

 

500.000 kr.

     

Opgørelse af genvundne/ikke genvundne afskrivninger

   

Salgssum for driftsbygninger

 

500.000 kr.

Nedskreven værdi før salget

 

-50.000 kr.

Genvundne afskrivninger til beskatning

 

450.000 kr.

     

Samlede skattemæssige afskrivninger på driftsbygninger

 

550.000 kr.

Heraf beskattes som genvundne afskrivninger

 

-450.000 kr.

Ikke genvundne afskrivninger til ejendomsavanceopgørelsen

 

100.000 kr.

     

Salgssum for grund og driftsbygninger

 

10.500.000 kr.

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

1.645.000 kr.

 
     

10.000 kr.-tillæg 1993-2022

300.000 kr.

 

Anskaffelsessum for jord 600.000 kr.

600.000 kr.

 
     

Ikke genvundne afskrivninger fra 1. januar 1993:

100.000 kr. x 300.000 kr./550.000 kr.

-54.545 kr.

 
     

Reguleret anskaffelsessum

 

2.490.455 kr.

Fortjeneste til beskatning

 

8.009.545 kr.

Beregningseksempel 4: Delsalg (ejendom erhvervet efter 1993). EBL § 5, stk. 5

Delsalget omfatter 50 ha (svarende til 95 pct. af jorden) samt driftsbygningerne. Der er opført et dræningsanlæg på den del af jorden, der frasælges. Anlægget var på ejendommen ved købet.

Eksemplet viser delsalg:

Anskaffelsessum

 

2.200.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig sådan:

   

Grund

 

700.000 kr.

Driftsbygninger

 

1.000.000 kr.

Stuehus

 

500.000 kr.

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

 

1.700.000 kr.

Heraf anskaffelsessum for 95 pct. af jorden plus driftsbygninger:

   

Driftsbygninger

 

1.000.000 kr.

Grund (700.000 kr. x 0,95)

 

665.000 kr.

I alt

 

1.665.000 kr.

     

Afskrivningsgrundlag

 

1.000.000 kr.

Afskrivninger

 

-500.000 kr.

Nedskreven værdi

 

500.000 kr.

     

Dræningsanlæg

 

120.000 kr.

Afskrivninger

 

-30.000 kr.

Nedskreven værdi

 

90.000 kr.

     

Salgssum

 

3.000.000 kr.

Salgssummen fordeler sig sådan:

   

Grund

 

2.400.000 kr.

Driftsbygninger

 

600.000 kr.

     

Genvundne afskrivninger

   

Salgssum for driftsbygninger

 

600.000 kr.

Nedskreven værdi

 

-500.000 kr.

Fortjeneste (genvundne afskrivninger)

 

100.000 kr.

Ikke-genvundne afskrivninger (500.000 kr. - 100.000 kr.)

 

400.000 kr.

     

Fortjeneste på ejendommen

   

Salgssum

 

3.000.000 kr.

Anskaffelsessum

1.665.000 kr.

 

Ikke-genvundne afskrivninger

-400.000 kr.

 

Afskrevet på dræningsanlæg

-30.000 kr.

 -1.235.000 kr. 

Fortjeneste til beskatning

 

1.765.000 kr.

     

Restanskaffelsessum

   

Oprindelig anskaffelsessum

 

2.200.000 kr.

Frasolgt andel

 

-1.665.000 kr.

I alt

 

535.000 kr.

Restanskaffelsessummen er sammensat sådan:

   

Stuehus

 

500.000 kr.

Grund (700.000 kr. x 0,05)

 

35.000 kr.

I alt

 

535.000 kr.

     

Beregningseksempel 5: Delsalg (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 6, jf. stk. 8

Delsalget omfatter 50 ha (svarende til 95 pct. af jorden).

Eksemplet viser delsalg af jord:

Anskaffelsessum (indgangsværdi)

   

Ejendomsværdien pr. 1. jan. 1993

 

1.700.000 kr.

10 pct.-tillæg

 

170.000 kr.

Ejendomsværdi pr. 1. jan. 1996

2.130.000 kr.

 

Tillæg som følge af halvdelsreglen

 

130.000 kr.

Samlet anskaffelsessum (indgangsværdien)

 

2.000.000 kr.

     

Ejendomsværdien pr. 1. jan. 1993 er fordelt sådan:

   

Grundværdi

 

425.000 kr.

Stuehus

 

510.000 kr.

Teknisk værdi (driftsbygninger)

650.000 kr.

 

Tillægsparcelværdi

 

765.000 kr.

     

Den samlede anskaffelsessum fordeler sig sådan:

   

Grundværdi

 

500.000 kr.

Stuehus

 

600.000 kr.

Tillægsparcelværdi

 

900.000 kr.

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

 

1.400.000 kr.

     

Afskrivningsgrundlag

 

600.000 kr.

Afskrivningsgrundlag til og med 31. dec. 1992

 

-250.000 kr.

Afskrivningsgrundlag fra og med 1. jan. 1993

 

-50.000 kr.

Nedskreven værdi

 

300.000 kr.

     

Reguleret tillægsparcelværdi

   

Tillægsparcelværdi

 

900.000 kr.

Foretagne afskrivninger fra og med 1993

 

-50.000 kr.

Nedskreven værdi ved salg

 

-300.000 kr.

I alt

 

550.000 kr.

     

Anskaffelsessum for frasolgt jord

   

Andel grundværdien (500.000 kr. x 0,95)

 

475.000 kr.

Overført til tillægsparcelværdi (550.000 kr. x 0,95)

 

522.500 kr.

I alt

 

997.500 kr.

     

Salgssum

 

1.800.000 kr.

     

Fortjeneste på ejendommen

   

Salgssum

 

1.800.000 kr.

Anskaffelsessum

997.500 kr.

-997.500 kr. 

Fortjeneste til beskatning

 

802.500 kr.

     

Restanskaffelsessum

   

Oprindelig anskaffelsessum

 

2.000.000 kr.

Frasolgt andel

 

-997.500 kr.

I alt

 

1.002.500 kr.

     

Restanskaffelsessummen er sammensat sådan:

   

Stuehus

 

600.000 kr.

Grund (500.000 kr. x 0,05)

 

25.000 kr.

Forskelsværdi

900.000 kr.

 

Heraf overført ved delsalg

522.500 kr.

377.500 kr.

I alt

 

1.002.500 kr.

Beregningseksempel 6: Delsalg og salg af restejendom (ejendom erhvervet før 1993). EBL § 5, stk. 2, 4, 5, 6 og 8.

Landbrugsejendom på 50 ha med stuehus erhvervet før 1993. Frasalg af jord i perioden mellem vurderingerne pr. 1. januar 1993 og 1. januar 1996.

Anskaffelsessum: Vurderingen pr. 1. jan. 1993 + 10 pct. Halvdelsreglen kan ikke anvendes, da 1993 vurderingen + 10 pct. overstiger 1996-vurderingen.

Frasalg af 20 ha jord i 1995 for 600.000 kr. Hele restejendommen sælges i 2023. Stuehuset kan sælges skattefrit, da betingelserne i EBL § 9, stk. 1, er opfyldte.

I eksemplet er der set bort fra indekseringsreglen og bundfradragsreglen samt dagældende ejertidsnedslag.

I eksemplet er det forudsat, at ejendommen er tillægsparcelvurderet, så tillægsparcelværdiprocenten kan anvendes til opgørelse af anskaffelsessummen for den frasolgte jord.

Eksemplet viser delsalg og senere salg af restejendommen:

Anskaffelsessum (indgangsværdi):

   

Ejendomsværdien pr. januar 1993 (stuehus 50 ha)

 

1.700.000 kr.

10 pct.-tillæg

 

170.000 kr.

Ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 (stuehus 30 ha)

1.430.000 kr.

 

Samlet indgangsværdi

 

1.870.000 kr.

     

Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 er fordelt sådan:

   

Grundværdi

 

425.000 kr.

Stuehusværdi

 

510.000 kr.

Teknisk værdi

650.000 kr.

 

Tillægsparcelværdi 180 pct./forskelsværdi

 

765.000 kr.

I alt

 

1.700.000 kr.

     

Den samlede indgangsværdi fordeles på grundlag af vurderingen pr. 1. januar 1993 sådan:

   

Grundværdi

 

467.500 kr.

Stuehusværdi

 

561.000 kr.

Tillægsparcelværdi (180 pct.)

 

841.500 kr.

I alt

 

1.870.000 kr.

     

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus

   

Grund

 

467.500 kr.

Tillægsparcelværdi

 

841.500 kr.

I alt

 

1.309.000 kr.

     

Afskrivningsgrundlag driftsbygninger

 

600.000 kr.

Afskrivninger til og med den 31. december 1992

 

-250.000 kr.

Afskrivninger fra den 1. januar 1993 - den 31. dec. 1994

 

-50.000 kr.

Afskrivninger fra og med den 1. januar 1995

 

-250.000 kr.

Nedskreven værdi før salg af ejendommen

 

50.000 kr.

     

Salgssum i 1995 fordeler sig sådan:

   

Grund (20 ha)

 

600.000 kr.

     

Salgssum i 2023 fordeler sig sådan:

   

Grund (30 ha)

 

4.500.000 kr.

Stuehus

 

1.500.000 kr.

Driftsbygninger

 

600.000 kr.

I alt

 

6.600.000 kr.

     

Opgørelse af fortjeneste ved salg af 20 ha i 1995:

   

Anskaffelsessum for frasolgt jord:

   

Andel af indgangsværdi jord, 467.500 kr. x 20 ha/50 ha

187.000 kr.

 

Andel af indgangsværdi tillægsparcelværdi,

841.500 kr. x 20 ha/50 ha (dagældende regler).

336.600 kr.

523.600 kr.

     

Andel af 10.000 kr.-tillæg 1993-1994

20.000 kr. x 523.600 kr./ 1.309.000 kr.

 

8.000 kr.

     

Reguleret anskaffelsessum

 

531.600 kr.

Salgssum jord

 

600.000 kr.

Fortjeneste til beskatning

 

68.400 kr.

     

Restanskaffelsessum

   

Oprindelig anskaffelsessum

 

1.870.000 kr.

Frasolgt andel

 

-523.600 kr.

I alt

 

1.346.400 kr.

     

Restanskaffelsessummen er sammensat sådan:

   

Stuehus

 

561.000 kr.

Grund (467.500 kr. x 30/50)

 

280.500 kr.

Forskelsværdi

Heraf overført ved delsalg

841.500 kr.

-336.600 kr.

504.900 kr.

I alt

 

1.346.400 kr.

     

Opgørelse af fortjeneste i 2023 ved salg af restejendommen:

   
     

Salgssum:

   

Grund (30 ha)

4.500.000 kr.

Stuehus

 

1.500.000 kr.

Driftsbygninger

 

600.000 kr.

I alt

 

6.600.000 kr.

     

Opgørelse af genvundne/ikke genvundne afskrivninger

   

Salgssum for driftsbygninger

 

600.000 kr.

Nedskreven værdi før salget

 

-50.000 kr.

Genvundne afskrivninger til beskatning

 

550.000 kr.

     

Samlede skattemæssige afskrivninger på driftsbygninger

 

550.000 kr.

Heraf beskattes som genvundne afskrivninger

 

-550.000 kr.

Ikke genvundne afskrivninger til avanceopgørelsen

 

0 kr.

     

Anskaffelsessum eksklusiv stuehus:

   
     

Restanskaffelsessum grund (467.500 kr. x 30/50)

280.500 kr.

 

Restforskelsværdi (841.500 kr. - 336.600 kr.)

504.900 kr.

 

I alt

 

785.400 kr.

     

10.000 kr.-tillæg:

Andel af 10.000 kr.-tillæg 1993-1994

Tillæg 1995-2022

 

12.000 kr.

280.000 kr.

     

Reguleret anskaffelsessum

 

1.077.400 kr.

Salgssum for grund og driftsbygninger

 

5.100.000 kr.

     

Fortjeneste til beskatning

 

4.022.600 kr.

Beregningseksempel 7: Delsalg og indeksering (ejendom erhvervet efter 1993). EBL § 5, stk. 5, jf. stk. 7

Delsalget omfatter 50 ha (svarende til 95 pct. af jorden) samt driftsbygningerne.

Eksemplet viser indeksregulering af anskaffelsessummen ved et delsalg:

Anskaffelsessum (år 1)

 

1.300.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig sådan:

   

Grund

 

200.000 kr.

Driftsbygninger

 

800.000 kr.

Stuehus

 

300.000 kr.

     

Heraf anskaffelsessum for 95 pct. af jorden plus driftsbygningerne

   
     

Driftsbygninger

 

800.000 kr.

Grund (200.000 kr. x 0,95)

 

190.000 kr.

I alt

 

990.000 kr.

     

Afskrivninger

   

Afskrivningsgrundlag

 

800.000 kr.

Foretagne afskrivninger:

   

År 1

60.000 kr.

 

År 2

60.000 kr.

 

År 3

40.000 kr.

 

År 4

20.000 kr.

 

Foretagne afskrivninger i alt

 

180.000 kr.

Nedskreven værdi

 

620.000kr.

     

Salgssum

 

1.200.000 kr.

Salgssummen fordeler sig sådan:

   

Grund

 

480.000 kr.

Driftsbygninger

 

720.000 kr.

     

Genvundne afskrivninger

   

Salgssum for driftsbygninger

 

720.000 kr.

Nedskreven værdi

 

-620.000 kr.

Fortjeneste (genvundne afskrivninger)

 

100.000 kr.

     

Ikke-genvundne afskrivninger (180.000 kr. - 100.000 kr.)

 

80.000 kr.

     

Fortjeneste på ejendommen

   

Salgssum

 

1.200.000 kr.

Anskaffelsessum

990.000 kr.

 

Indeksering (anslået)

65.000 kr.

 

Ikke-genvundne afskrivninger:

   

År 1 (80.000 kr. x 60.000/180.000)

-26.667 kr.

 

Indeksering (anslået)

-2.311 kr.

 

År 2 (80.000 kr. x 60.000/180.000)

-26.667 kr.

 

Indeksering (anslået)

-2.002 kr.

 

År 3 (80.000 kr. x 40.000/180.000)

-17.778 kr.

 

Indeksering (anslået)

-853 kr.

 

År 4 (80.000 kr. x 20.000/180.000)

-8.889 kr.

 

Indeksering (anslået)

-183 kr.

 

Reguleret anskaffelsessum i alt

 

-969.650 kr.

Fortjeneste til beskatning

 

230.350 kr.

     

Restanskaffelsessum

   

Oprindelig anskaffelsessum

 

1.300.000 kr.

Frasolgt andel

 

990.000 kr.

I alt

 

310.000 kr.

     

Restanskaffelsessummen er sammensat sådan:

   

Stuehus

 

300.000 kr.

Grund (200.000 kr. x 0,05)

 

10.000 kr.

I alt

 

310.000 kr.

 

Beregningseksempel 8: Helsalg og genanbringelse (ejendom erhvervet efter 1993) EBL § 6A.

Ejendom 1 er en landbrugsejendom. Den sælges med en "brutto" fortjeneste på 1.400.000 kr., som aftalemæssigt fordeler sig med en skattepligtig fortjeneste på den erhvervsmæssige del på 1.250.000 kr. og en skattefri fortjeneste på boligdelen 150.000 kr.

Ejendom 2 er en blandet benyttet ejendom. Anskaffelsessummen er 3.500.000 kr., som aftalemæssigt er fordelt med 1.200.000 kr. for den erhvervsmæssige del og 2.300.000 kr. for boligdelen.

Ud af den erhvervsmæssige del af fortjenesten på 1.250.000 kr. kan 1.200.000 kr. genanbringes i ejendom 2. Den overskydende fortjeneste på 50.000 kr. beskattes efter lovens almindelige regler.

Anskaffelsessummen for ejendom 2 bliver herefter 3.500.000 kr. - 1.200.000 kr. = 2.300.000 kr. fordelt med 0 kr. for den erhvervsmæssige del og 2.300.000 kr. for boligdelen.