Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af fortjenester, der er genanbragt i udenlandske ejendomme, når ejeren ikke længere er fuldt skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Fraflytning og henstand med fraflytterbeskatningen den 1. marts 2015 eller senere (C.H.2.1.11.7.1)
  • Fraflytning og henstand med fraflytterbeskatningen inden 1. marts 2015 (C.H.2.1.11.7.2)

Se også C.H.2.1.11.8 om henstand med fraflytterskat