åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om, at beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom under visse betingelser kan udskydes, ved erhvervelse af en ny erhvervsejendom eller ved at ombygge, tilbygge eller nybygge på en eksisterende erhvervsejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om genanbringelse af fortjeneste og udskydelse af beskatningen (C.H.2.1.11.1)
  • Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom (C.H.2.1.11.2)
  • Genanbringelse af fortjeneste ved ombygning med videre på eksisterende ejendom (C.H.2.1.11.3)
  • Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme, der efterfølgende ændrer klassifikation (C.H.2.1.11.4)
  • Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme, der efterfølgende eksproprieres eller lignende (C.H.2.1.11.5)
  • Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme i udlandet (C.H.2.1.11.6)
  • Fraflytterbeskatning (Exitbeskatning) (C.H.2.1.11.7)
  • Henstand med betaling af fraflytterskat (C.H.2.1.11.8)
  • Udskydelse af beskatningen ved finansiering med sælgerpantebrev (C.H.2.1.11.9).