Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en ægtefælle kan overføre tab ved afståelse af fast ejendom til modregning i den anden ægtefælles fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om en ægtefælles mulighed for at overføre et tab til den anden ægtefælle
  • Modregning i ægtefællens fortjeneste i indkomståret
  • Modregning i ægtefællens fortjeneste i efterfølgende indkomstår.

Kort om en ægtefælles mulighed for at overføre et tab til den anden ægtefælle

Ægtefæller, der lever sammen ved udgangen af indkomståret, sådan som begrebet er defineret i KSL § 4, kan overføre tab ved afståelse af fast ejendom til modregning i den anden ægtefælles opgjorte fortjenester ved afståelse af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL § 6, stk. 5, sammenholdt med stk. 1.

Se også

  • (C.A.8.1) om overordnet ægtefællebeskatning og om samlevende ægtefæller, som defineret i KSL § 4.
  • (C.E) om ægtefællens overtagelse af et eventuelt uudnyttet tab, når ægtefællen er indtrådt i afdødes skattemæssige stilling.

Modregning i ægtefællens fortjeneste i indkomståret

Overstiger en ægtefælles tab fortjenesterne ved afståelse af fast ejendom, kan det overskydende beløb i indkomståret overføres og fratrækkes i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse af fast ejendom. Det er en betingelse, at ægtefællerne lever sammen ved udgangen af det indkomstår, det drejer sig om. Se KSL § 4.

Modregning i ægtefællens fortjeneste i efterfølgende indkomstår

Tabet kan også overføres og fratrækkes i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse af fast ejendom i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i ejerens nettofortjenester ved afståelse af fast ejendom i det indkomstår, det drejer sig om. Det er en forudsætning, at ægtefællerne lever sammen ved indkomstårets udgang. Se KSL § 4.