Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for fradrag for tab ved afståelse af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder: